Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Osoba reprezentująca zamawiającego na podstawie upoważnienia od kierownika (zastępca kierownika zamawiającego) jest na urlopie. W czasie jej urlopu trzeba zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą. Kierownik zamawiającego (który wcześniej udzielił upoważnienia do prowadzenia postępowania swojemu zastępcy), podlega wyłączeniu na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, co ujawniło się po otwarciu ofert. Czy z uwagi na urlop zastępcy, może on (kierownik) – mimo wyłączenia – udzielić pełnomocnictwa innemu pracownikowi zamawiającego do czynności przedłużenia związania ofertą?