Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy gdy w przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęło od jednego z potencjalnych wykonawców zapytanie o zmianę terminu składania ofert na 1 dzień przed jego upływem, to zamawiający może zmienić ten termin w świetle obowiązujących przepisów (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp)?

Odpowiedź:

W świetle art. 137 ust. 5 ustawy Pzp nie da się dokonać zmiany SWZ opisanej w treści pytania.

Z literalnej wykładni art. 137 ust. 5 ustawy Pzp wynika, że zmiana treści SWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, nie może być udostępniona wcześniej niż udostępnienie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.