Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

komornik

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz tzw. opłaty inne mają - w przeciwieństwie do opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - charakter stały, a nie procentowy.

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

komornik

Jakie jest wynagrodzenie komornika za ściągnięcie długu? Czy przy egzekucji pieniędzy od dłużnika stosowane są opłaty minimalne? Co jest podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej należnej komornikowi?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

licytacja

Co kryje się pod pojęciem kosztów komorniczych? Jakie wydatki ponosi komornik w czasie swojej pracy? Jak są pobierane opłaty komornicze i co obejmują?

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

postępowanie egzekucyjne

Przesłankami do ustanowienia kuratora w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Czy należy na to wykazać odpowiednie dowody?

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

rachunek bankowy

Jeżeli pieniędzy uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym nie wystarcza dla wszystkich wierzycieli, komornik sporządza plan podziału środków pomiędzy wierzycieli. Kogo spłaci najpierw?

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

komornik sądowy

Komornik sądowy jest takim samym funkcjonariuszem, jak poseł, senator albo sędzia. Co grozi za czynną napaść na komornika? Ile lat w więzieniu może spędzić ten, kto naruszy nietykalność cielesną komornika?

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

emerytura

Czy komornik sądowy może prowadzić egzekucję z kwot dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych - tzw. trzynastej i czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

emerytura

Komornicza egzekucja z rent i emerytur może być przeprowadzona jedynie po uwzględnieniu kwot wolnych od egzekucji i potrąceń. Ile te kwoty wynoszą?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

postępowanie egzekucyjne

Kiedy następuje umorzenie postępowania komorniczego? Czym skutkuje? Na czyj wniosek może być umorzone postępowanie komornicze?

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

komornik

Komornik sądowy - w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego - może czasowo wstrzymać egzekucję. To wstrzymanie może mieć charakter bardziej trwały i przybrać postać zawieszenia postępowania. Kiedy wystąpi i jakie będą jego skutki?