Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. VII

ruchomości

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji niepieniężnych?

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. VI

ruchomości

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu, cz. II

postępowanie egzekucyjne

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? Co może zrobić sąd, kiedy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? Kiedy zabezpieczeniem roszczeń może być zakaz publikacji? Między innymi na te pytania odpowiada druga część poradnika "Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu".

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu, cz. I

majątek

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ma chronić powoda lub przyszłego wierzyciela przed wyzbyciem się majątku przez pozwanego lub przyszłego dłużnika.

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. V

komornik

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym? Jakie ma prawa i obowiązki?

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. II

komornik

Jeżeli komornik nie może doręczyć korespondencji pozwanemu pod znany adres zamieszkania, powód ma prawo wystąpić o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

komornik

Aby powód mógł wszcząć proces cywilny, czasami musi doręczyć pozwanemu korespondencję za pośrednictwem komornika sądowego. Kiedy tak się dzieje i jak to wygląda?

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. IV

komornik

Tutuł wykonawszy - co to takiego? Do czego jest potrzebny? Kto go wydaje?

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. III

komornik

Podstawowym organem egzekucyjnym jest komornik sądowy, któremu przyznano najwięcej uprawnień.

Komornicza licytacja ruchomości - przebieg, zasady, terminy. Informator, cz. 2.

licytacja

Komornicza licytacja ruchomości to jeden ze sposobów sprzedaży ruchomości dłużnika. Kto nie może uczestniczyć w licytacji ruchomości? Jak ona przebiega? Kiedy nabywca musi zapłacić za wylicytowaną ruchomość? Co się dzieje, jeżeli licytacja nie doszła do skutku?