Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej oferuje do sprzedaży udział w nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Studziennej 27 i 27a

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk sprzeda samochód ciężarowy Mercedes Benz (izoterma)

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości Marioli Drozdowskiej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Jarosława Pawłowicza ogłasza konkurs na zbycie pakietu 2 wierzytelności oraz udziałów w spółce

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Jotes Business Park sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert pakiet wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości Barbary Jeziorskiej zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości Sławomira Karbowiaka ogłasza drugi przetarg na sprzedaż składników masy upadłości (nieruchomości oraz ruchomości)

Syndycy i Komornicy Inne

Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelności przysługujące upadłej z tytułu udziału ½ w wartości majątku wchodzącego w skład ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej upadłej i jej małżonka

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Partnerzy serwisu