Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Syndyk Masy Upadłości Mariana Raczaka os. fiz. nieprowadzącej działalności gospod. sprzeda nieruchomości grun. poł. w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Pszczyńskiej 10A

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość z wolnej ręki w drodze konkursu ofert nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ropa nr 972, gmina Ropa

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Firmy BATCZEW ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej  w  Lasku  obr. 11 Gmina Nowy Targ

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Nowakajetanówka,...

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzywaniu i Charbrowie, woj. pomorskie

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do upadłego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej  w  miejscowości  Leszczynek gm. Kutno

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Krzysztofa Pękala ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzeszcze

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość z wolnej ręki położonej w miejscowości Przebieczany

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Partnerzy serwisu