Partnerzy serwisu:

Zarówno komornik, jak i syndyk zajmują się długami wierzycieli. Kto przeprowadza postępowanie upadłościowe? To zadanie należy wyłącznie do syndyka, zaś komornik występuje w postępowaniu egzekucyjnym. Obwieszczenia upadłościowe znajdziesz w naszym serwisie komunikaty.pl. 

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk Masy Upadłości Dwór Oliwski Sp. z o.o. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk masy upadłości os. fiz. nieprowadzącej działalności gospod. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości grun. niezabud. poł. przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim

Syndycy i Komornicy Upadłość

Obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu przez syndyka "Kamex-Trans" Transport Międzynarodowy i Krajowy oraz "Intex" s.c. w Nidzicy opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowej

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk masy upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. oferują do sprzedaży nieruch. grun. zabud. poł. w miejscowości Bodaczów gm. Szczebrzeszyn

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk masy upadłości ogłasza aukcję  na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk masy upadłości WEGEFARM Sp. z o.o. sprzeda zorganizowaną części przedsiębiorstwa (dalej ZCP Golejewo – Chełmce)

Syndycy i Komornicy Upadłość

Upadłość