Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruch. położonej w Pawłowicach przy ul. Górniczej 8 A

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym os. fiz. nieprowadzącej działalności gospod. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż udziałów w nieruch. zabud. poł. w Bestwinie

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fiz. nieprowadzącej działalności gospod. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziałów

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości Pawła Kalamat ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki  lokal mieszkalny przy ul. Obrzeżnej 1B lok. 12 w Warszawie

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości masy upadłości Sylwii Paszek os. fiz. nieprowadzącej działalności gospod. w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk Masy Upadłości Włodarzewska S.A. zaprasza do składania ofert na nabycie udziałów w prawie własności lokalu niemieszkalnego, poł. w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 93

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Patrycji Kilarskiej w upadłości ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności z tytułu udziału we własności składników majątku wspólnego  stanowiących przedmiot wspólności majątkowej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Siewierzan nr 21,21a w Lublinie

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Partnerzy serwisu