Partnerzy serwisu:

Licytacje komornicze mogą być świetną okazją do nabycia nieruchomości i ruchomości po szczególnie atrakcyjnej cenie. Kupców zachęca do udziału w licytacjach komorniczych także to, że podlegające licytacji komorniczej ruchomości i nieruchomości są dokładnie opisane informacjami o ciążących na nich ewentualnych obciążeniach finansowych. Przedmiotem licytacji są elementy majątku dłużnika.

Rozwiń dalej...

Licytacje komornicze

Obowiązkiem komorników jest publiczne obwieszczenie o licytacji co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Alerty serwisu komunikaty.pl znacznie ułatwiają śledzenie aktualności, dzięki czemu żadne obwieszczenie o licytacji komorniczej nie umknie zainteresowanym. Na czym polegają licytacje komornicze? To publiczna sprzedaż ruchomości albo nieruchomości dłużnika, przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Licytacja komornicza odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Może w niej wziąć udział ten, kto złoży wadium określone w ogłoszeniu i nie jest wykluczony z licytacji komorniczej prawem. Zgodnie z przepisami w licytacji komorniczej nieruchomości i ruchomości nie mogą uczestniczyć obecne na licytacji w charakterze urzędowym, dłużnik, jego najbliższa rodzina, jak również licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość wyłącznie za okazaniem zezwolenia wydanego przez organ państwowy, a nie przedstawiły wymaganej dokumentacji. Licytację komorniczą wygrywa ten, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Sprawdzaj aktualne licytacje komornicze w serwisie, dzięki któremu nie musisz już przeglądać stron poszczególnych komorników czy sądów. Na stronie komunikaty.pl wszystkie licytacje komornicze znajdziesz w jednym miejscu. To najszersza baza ogłoszeń o licytacjach komorniczych dostępna na polskim rynku.