Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

​​​​​​​Syndyk Masy Upadłości Zofii Marcinkowskiej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebinie, gmina Lubrza

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Henryka Kulpy sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowa Huta, gmina Raków

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Krystyny Przekoty ogłasza kolejny przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż 3/48 udziału w lokalu mieszkalnym, położonym w Krerowie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu samodzielne lokale mieszkalne położone przy ul. Robotniczej 32 we Wrocławiu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości sprzeda 1/8 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sędzinko

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku „Rajauto Center” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach ogłasza pisemny przetarg z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Kujawska 34

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości za 30 % cen wywoławczych netto określonych w opinii biegłej sądowej z 23.04.2021 r.

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej w upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pakietu znaków towarowych i domen internetowych

Syndycy i Komornicy Inne

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pakietu wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Partnerzy serwisu