Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Sławomira Sobstyl sprzeda w drodze konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Zdzieszowicach

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Pawła Urban sprzeda w drodze konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Idzikowicach

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Pawła Urban sprzeda w drodze konkursu ofert działkę gruntową niezabudowaną położoną w Idzikowicach

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Zbigniewa Gulki sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową położoną w Kluczborku

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonych w Komprachcicach

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń piekarniczych

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Ligocie Zameckiej

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa PRRB "Rymar" R. Szejna, M. Biała-Bajor Sp.J. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału nieruchomości Blachownia gm. Kędzierzyn Koźle

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów nieruchomości położonych w miejscowości Moszczanka

Syndycy i Komornicy Licytacje komornicze

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów nieruchomości położonych w Łące Prudnickiej

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały