Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

zamawiający

Na jakiej podstawie nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej przy zamówieniu z wolnej ręki?

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

zamawiający

Prawo opcji w umowie na usługi sprzątania

sprzątanie

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

wyposażenie wnętrz

Jedno czy dwa zamówienia, jeżeli chcemy zbudować budynek i również od razu go wyposażyć?

Jak zakwalifikować zamówienie na wymianę okien w budynku?

wymiana okien

Planowaną przez zamawiającego wymianę okien wraz z montażem należy zakwalifikować jako robotę budowlaną zgodnie z definicją z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp.

Czy po ustnym ogłoszeniu wyroku KIO zamawiający może przystąpić do jego realizacji?

KIO

Zamawiający ma prawo przystąpić do wykonania czynności nakazanych w wyroku niezwłocznie po ustnym ogłoszeniu orzeczenia i nie musi czekać na upływ terminu na ewentualne wniesienie skargi do sądu okręgowego.

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

zatrudnienie

Zamawiający ma obowiązek przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych w toku trwającej kontroli pełną wymaganą dokumentację, także tę objętą tajemnicą przedsiębiorstwa.

Co jeśli nie zmodyfikowałeś SWZ pod kątem nowych przesłanek wykluczenia podmiotów rosyjskich przed terminem składania ofert?

agresja Rosji

Co zamawiający powinien zrobić jeżeli nie ma zapisy w SWZ o wykluczeniu wykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej?