Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Prawo wyboru komornika sądowego

komornik

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Ograniczenia egzekucji sądowej z rachunku bankowego

komornik

Co do zasady nie wszystkie środki podlegają zajęciu na rachunku bankowym dłużnika. Środki zwolnione od egzekucji na rachunku bankowym można podzielić na dwie kategorie.

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji

klauzula wykonalności

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego cz. II

licytacja

Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki.

Licytacja lokali i nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnych oraz eksmisje już możliwe!

licytacja

Eksmisje są już możliwe do wykonania. Jak zmieniły się przepisy i od kiedy obowiązują?

Ograniczenia egzekucji sądowej z innych wierzytelności i świadczeń, które służą zapewnieniu utrzymania

ograniczenie egzekucji

Pod pojęciem "innych wierzytelności" należy rozumieć wierzytelności inne niż z wynagrodzenia za pracę np. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych.

Ograniczenia egzekucji sądowej z wynagrodzenia za pracę

komornik

Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie.

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

komornik

Zajęcie egzekucyjne obejmuje jedynie kwoty, co do których ustawodawca nie postanowił, że są ograniczone lub wyłączone spod egzekucji.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji nieruchomości

radca prawny

W praktyce licytacji nieruchomości zagadnienie udzielania pełnomocnictw budzi wątpliwości i nastręcza problemy licytantom i ich pełnomocnikom.

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego

postępowanie egzekucyjne

Przybliżamy dwa pojęcia stosowane przy postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika - egzekucja sądowa oraz egzekucja administracyjna.