Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

komornik

Komornik sądowy ma obowiązek rejestrowania przebiegu niektórych czynności prowadzonych poza kancelarią. Kiedy musi tak robić?

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. I

komornik

Czynności przeprowadzane przez komornika sądowego poza kancelarią wymagają od niego zachowania określonych zasad. Jakich?

Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

komornik

Ani komornik sądowy, ani administracyjny organ egzekucyjny nie mogą zająć dodatku węglowego.

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

komornik

Komornik sądowy czasami może się wstrzymać z dokonaniem czynności egzekucyjnych. W jakich okolicznościach tak się dzieje?

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - jaka czeka za to kara?

kodeks cywilny

W przypadku, gdy dłużnik udaremnia lub uszczupla zaspokojenia wierzyciela może mu grozić - poza egzekucją komorniczą - odpowiedzialność karna. W jakich przypadkach tak się dzieje i jaka kara za to czeka dłużnika?

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

komornik

Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) - do kogo się wnosi skargę, kiedy nie przysługuje prawo do skargi, kto skargę rozpatruje?

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

komornik

Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) to uniwersalny środek zaskarżenia, z którego można skorzystać w toku całego postępowania egzekucyjnego.

Powództwa przeciwegzekucyjne- powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). Co to jest i do czego służy?

powództwo ekscydencyjne (interwencyjne)

Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) w postępowaniu egzekucyjnym jest środkiem obrony przed naruszeniem praw osoby trzeciej. Komu przysługuje? Kiedy i gdzie je można wytoczyć?

Powództwo opozycyjne. Co to jest i do czego służy?

postępowanie egzekucyjne

Jednym ze środków obrony przed zajęciem komorniczym, przysługujących dłużnikowi jest powództwo opozycyjne. Na jakich przesłankach może być oparte i kto w takim przypadku staje się pozwanym?

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

ruchomości

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji niepieniężnych?